ocet do prania

You are here: Home > Technika i technologia > Aeracja

Aeracja

Aeracja czyli napowietrzanie jest to doprowadzenie powietrza (tlenu) do wody i ścieków, przy czym znacznie większe zastosowanie ma aeracja ścieków. Należy wyjaśnić, że w układach wentylacyjnych jest stosowany również termin aeracji na oznaczenie naturalnej wymiany powietrza w budynkach. Skuteczność aeracji zależy głównie od wielkości powierzchni kontaktu powietrza z cieczą, czyli od powierzchni międzyfazowej. Dużą powierzchnię kontaktu można uzyskać albo przez rozdrobnienie cieczy w powietrzu, np. przez rozpylenie cieczy, albo przez „rozdrobnienie” powietrza w cieczy, np. przez przepływ pęcherzy. W związku z tym można wyróżnić następujące trzy zasadnicze sposoby aeracji: – aeracja rozdrobnionej cieczy, – aeracja powierzchniowa, – aeracja wgłębna. Zagadnienie rozpylania cieczy było już przedstawione w poprzednim rozdziale. W związku z tym aeracja rozdrobnionej cieczy będzie jedynie krótko scharakteryzowana.
Aeracja rozdrobnionej cieczy, czyli napowietrzanie cieczy w wyniku jej rozdrobnienia, może występować podczas tworzenia się błon, strug lub kropel cieczy. Uzyskuje się to przez proste rozdeszczanie bezciśnieniowe, realizowane w stosunkowo prostych urządzeniach (np. natryskach działających na zasadzie wypływu grawitacyjnego), oraz przez rozpylanie ciśnieniowe cieczy. Ten ostatni sposób rozdrabniania jest stosowany tylko w przypadku wody, a nie ścieków. Celem jest wówczas odkwaszanie oraz odżelazianie i odmanganianie wody, a także usuwanie zapachu, poprawa smaku wody itp. Stosuje się do tego celu urządzenia o charakterze otwartym, tj. natryski, złoża ociekowe, oraz urządzenia o charakterze zamkniętym (zbiorniki ciśnieniowe).

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Comments are closed.