przekształcanie spółek

You are here: Home > Technika i technologia > Analityka metod

Analityka metod

Metody te są podstawowym sposobem badania zjawisk przejmowania ciepła i uzyskiwania rezultatów potrzebnych w praktyce inżynierskiej. Zależy tu wspomniana wyżej możliwość podstawienia do równanie. Pouriere -Kirchhoffa wartości składowych prędkości uzyskanych z pomiaru w przepływie rzeczywistym i wyznaczenia następnie rozkładu temperatur przez całkowanie tego równania.

Mając ten rozkład oblicza się następnie współczynnik przejmowania ciepła. Sposób ton eliminuje konieczność rozwiązywania równań ruchu i ciągłości zmniejszając znacznie trudności matematyczne z jednej a uproszczenia idealizacyjne z drugiej strony. Można z kolei ominąć równanie różniczkowe pola temperatury przez bezpośredni pomiar rozkładu temperatur w pobliżu ścianki na obiekcie rzeczywistym. Można wreszcie zrealizować podejście czysto empiryczne i wyznaczyć z pomiaru, na rzeczywistym obiekcie, wielkości wchodzących do równania wyrażającego prawo Newtona. Otrzymany rezultat uwzględnia wszystko, co ma wpływ na zjawisko, bo całkowania równań konwekcji dokonuje ta sama natura, ale jest on najmniej analityczny w sensie wglądu we wzajemne zależności między wielkościami determinującymi przebieg zjawiska 1 najmniej ogólny w sensie możliwości zastosowania go do różnych pojawiających się w praktyce inżynierskiej przypadków.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Ten ostatni mankament może być usunięty przez wprowadzenie pojęcia podobieństwa zjawisk fizycznych i uogólnienie otrzymanych na drodze czysto doświadczalnej rezultatów na całą klasę przypadków, które łączy podobieństwo geometryczne i fizyczne. Zasady, na Jakich odbywa się to uogólnienie, ujmuje teoria podobieństwa uważana vi ogólności za teorię eksperymentu.

Comments are closed.