https://binguj.pl/mleczaj-welnianka-wartosci-odzywcze/

You are here: Home > Technika i technologia > Armatura hydrauliczna

Armatura hydrauliczna

21Zamontowana na rurociągach armatura odcinająca (zawory) umożliwia zamknięcie przekroju rurociągu (w celu przerwania przepływu strumienia płynu) lub jego otwarcie w celu wznowienia przepływu. Z ograniczoną dokładnością można też, zmieniając stopień otwarcia zaworów, regulować natężenie przepływu strumienia. Chcąc uzyskać większą dokładność trzeba jednak stosować specjalne zawory regulacyjne. Konstrukcję i materiał zaworów dobiera się w zależności od średnicy rurociągu, temperatury, ciśnienia i właściwości fizykochemicznych transportowanego płynu. Z uwagi na sposób zamykania zawory dzieli się na kurki, zawory grzybkowe. W pierwszym przypadku w korpusie zaworu znajduje się kurek z otworem przelotowym. Zamknięcie lub otwarcie zaworu polega na przekręceniu kurka o 90°. W przypadku zaworu grzybkowego zamknięcie lub otwarcie poprzecznego przekroju rurociągu następuje natomiast za pomocą grzybka poruszającego się prostopadle do osi strumienia. W dolnym położeniu grzybek zamyka otwór w przegrodzie dzielącej korpus zaworu na dwie części.

W przypadku zasuwy element zamykający ma postać klina, który może być przemieszczany prostopadle do osi strumienia, zmniejszając jego przekrój poprzeczny. Kurki, zawory i zasuwy otwiera się i zamyka ręcznie lub za pomocą silnika elektrycznego. Stosowane są też zawory, które otwierają się pod działaniem ciśnienia płynu przepływającego rurociągiem. Są to tzw. zawory zwrotne, przez które przepływ strumienia jest możliwy w jednym tylko kierunku. Za rodzaj zaworu zwrotnego można też uważać tzw. garnek kondensacyjny stosowany na rurociągach odprowadzających skropliny wodne z aparatów ogrzewanych parą wodną.

Comments are closed.