You are here: Home > Technika i technologia > Badania

Badania

34W zdarzeniach i wynikach nauki dnia dzisiejszego zarysowują się wyraźne linie wytrzymałości metali przyszłości — to wytrzymałość nowych materiałów, które już przekroczyły progi laboratoriów badawczych lub jeszcze w nich pozostają, lecz zdobyły już prawo do życia. Z czym wiąże się pojawienie nowych materiałów i metod obróbki? Czy są one konieczne? Wytrwała i energiczna, praca uczonych — metaloznawców nad podwyższeniem poziomu wytrzymałości jest wynikiem uporczywych wymagań techniki. Uczeni i inżynierowie osiągnęli już bardzo wiele. Wytrzymałość podstawowych materiałów konstrukcyjnych wzrosła 6 do 8 razy w ciągu ostatnich 40 lat (po pierwszej wojnie światowej). Dzięki temu udało się znacznie podwyższyć techniczno-ekonomiczne wskaźniki maszyn. Na przykład, ciężar silnika lotniczego wynosi obecnie mniej aniżeli 1 kG na 1 KM, podczas gdy na początku naszego stulecia był równy około 250 kG na 1 KM.

Ciężar turbogeneratora parowego obniżono do 4—5 kG na 1 KM, zamiast dawniej 150 kG na 1 KM. Jednakże osiągnięty wysoki poziom wytrzymałości materiałów okazuje się już jako niedostateczny, wstrzymuje bowiem przyspieszone tempo rozwoju nowoczesnego przemysłu. Konieczne jest wykonanie lżejszych, szybko wirujących części turbin. Ogromne siły odśrodkowe, jakie powstają przy szybkościach obrotowych rzędu 15—20 000 obrotów na minutę, można by znacznie zmniejszyć przez zastosowanie części o mniejszych przekrojach, wykonując je przy tym jako części lżejsze.

Comments are closed.