You are here: Home > Technika i technologia > Bezpośrednie nawilżanie pomieszczeń

Bezpośrednie nawilżanie pomieszczeń

W wielu salach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach itp. jest wymagana odpowiednia wilgotność powietrza. Urządzenia nawilżające mogą pracować jako instalacje niezależne, dostarczające do pomieszczenia określone ilości rozpylonej wody, albo mogą współpracować z instalacjami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi. Podstawowym warunkiem bezpośredniego nawilżania powietrza jest rozpylenie wody na bardzo małe krople, które są w stanie odparować na żądanej drodze. Te warunki spełniają rozpylacze pneumatyczne działające przy użyciu sprężonego powietrza oraz rozpylacze obrotowe (rotacyjne). Te ostatnie występują pod postaci ^aparatów nawilżających. Jak już wspomniano, w inżynierii środowiska powszechne zastosowanie znaj-rozpylanie wody lub roztworów wodnych.

Do rozpylenia używane są wszystkie wspomniane typy rozpylaczy. W inżynierii środowiska istnieje wiele sposobów polegających na wykorzystaniu bezpośredniego kontaktu ze strugą sl wody. Procesy te, o charakterze mechanicznym, fizycznym, mają bardzo złożony przebieg, przeto będą omówione w wielkim Odpylanie gazów metodami mokrymi. Proces odpylania prowadzi do osadzania cząstek pyłu na kroplach wody w odpylaczach natryskowych, zwane często skruberami. Proces osiadania cząstek oraz skuteczność takiego odpylania został omówiony poprzednio.

Comments are closed.