You are here: Home > Technika i technologia > Ciśnienia

Ciśnienia

Badania parametrów szybkozmiennych ciśnień dla dwóch grup paliw silnikowych: paliw węglowodorowych i olejów roślinnych pokazały, że przy zasilaniu silnika paliwami roślinnymi w przewodzie wtryskowym występują wyższe ciśnienia, dla paliw roślinnych zmienia się czas trwania wtrysku, przy stosowaniu paliw roślinnych uzyskano wyższe ciśnienia spalania w [c limlr/c] silnika, przy stosowaniu paliw roślinnych otrzymano bardziej powtarzalne wartości maksymalnych ciśnień spalania i maksymalnych ciśnień w przewodzie Wtryskowym zasilanie silnika AD3.152 z wtryskiem bezpośrednim olejami roślinnymi powoduje w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych bardziej plaski przebieg charakterystyki momentu obrotowego, co zmniejsza elastyczność silnika w tym obszarze i w konsekwencji – zakres stabilnej współpracy z odbiornikiem mocy.

W przedziale prędkości obrotowej 1600-^2000 obr/min zaobserwowano spadek krzywej momentu obrotowego na charakterystyce wraz ze zwiększaniem się prędkości obrotowej, co zwiększa elastyczność silnika i zakres jego stabilnej pracy (gdyż maksimum krzywej M0~ f(n) leży przy mniejszych n), stosowanie paliw roślinnych do zasilania silników o ZS wymaga hardziej szczegółowej analizy oceny wpływu temperatury paliwa zasilającego na wielkość dawki, a w konsekwencji na wartość momentu obrotowego silnika.

Comments are closed.