swiat-konopi.pl - nasiona marihuany

You are here: Home > Technika i technologia > Częstotliwość rezonansowa wzmacniaczy

Częstotliwość rezonansowa wzmacniaczy

38Częstotliwość rezonansowa fo wzmacniaczy może mieć różne wartości. W niektórych urządzeniach częstotliwość ta ma wartość standardową, np. częstotliwość pośrednia w odbiornikach z modulacją amplitudy wynosi 465 kHz, z modulacją częstotliwości 10,7 MHz, w odbiornikach radiolokacyjnych 30 MHz, 60 MHz, 300 MHz i 500 MHz, a w odbiornikach telekomunikacyjnych zawiera się w granicach od kilkuset kiloherców do kilku gigaherców. Przy budowie wzmacniaczy rezonansowych, zwłaszcza dużych częstotliwości, istotnym problemem jest zapewnienie stabilności. W tym celu stosuje się m.in. specjalne połączenia tranzystorów, dodatkowe sprzężenia zwrotne, niedopasowanie obwodów rezonansowych itp. W zakresie małych częstotliwości wykorzystuje się wzmacniacze selektywne RC, budowane zgodnie z ideą. Składają się one ze wzmacniacza, najczęściej operacyjnego, oraz obwodu selektywnego.

Obwód ten o konfiguracji czwórnika zawiera elementy R i C. Tworzy on gałąź sprzężenia zwrotnego. Dzięki odpowiedniej zależności funkcji przenoszenia (transmitancji) jSu od częstotliwości jest możliwe uzyskanie pożądanej charakterystyki, a więc selektywnej, dolnoprzepustowej lub gómoprzepustowej. Czwómiki RC stosowane we wzmacniaczach selektywnych w zależności od ich struktury dzieli się na: drabinkowe (łańcuchowe) RC i CR, typu T i podwójne T, mostkowe, realizowane zwykle w postaci mostka Wiena.

Comments are closed.