You are here: Home > Technika i technologia > Elektroliza tlenku

Elektroliza tlenku

Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymamy metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, be metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopieni-zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę r. Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych.
W stopionym pojawiają się np. swobodne jony Na+ i Cl-, które w trakcie elektrolizy di odpowiednich elektrod. W efekcie na katodzie wydzieli się czysty stop a na anodzie gazowy chlor. W wielu przypadkach poddaje się elektrolizie wieloskładnikowe stopy. Ich skład tak się dobiera, aby obniżyć temp. topnienia soli i poprawić zarazem przewodnictwo stopu. Jest to potrzebne przy produkcji glinu, gdyż stopiony A1203 słabo przewodzi pr^. W celu otrzymania glinu poddaje się elektrolizie stop tlenku glinu i kr (Na3AlF6). Czysty A1203 topi się w temperaturze ok. 2000°C, a miesza z kriolitem staje się ciekła w temperaturze 950°C. Podczas elektrolit mieszaniny na anodzie wydziela się tlen, a na katodzie glin. Przebiegające p: mają złożony charakter i nie są całkowicie wyjaśnione.

Comments are closed.