You are here: Home > Technika i technologia > Elektroliza

Elektroliza

Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymuje się metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, bowiem metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopienia ulega zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę ruchów Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych. W stopionym NaC pojawiają się np. swobodne jony Na+ i Cl-, które w trakcie elektrolizy dążą do odpowiednich elektrod. W efekcie na katodzie wydzieli się czysty stopiony sód a na anodzie gazowy chlor.

W wielu przypadkach poddaje się elektrolizie wieloskładnikowe stopy. Ich skład tak się dobiera, aby obniżyć temperaturę topnienia soli i poprawić zarazem przewodnictwo stopu. Jest to właśnie potrzebne przy produkcji glinu, gdyż stopiony A1203 słabo przewodzi prąd. W celu otrzymania glinu poddaje się elektrolizie stop tlenku glinu i kriolitu (Na3AlF6). Czysty A1203 topi się w temperaturze ok. 2000°C, a mieszanina z kriolitem staje się ciekła w temperaturze 950°C. Podczas elektrolizy tej mieszaniny na anodzie wydziela się tlen, a na katodzie glin. Przebiegające proces} mają złożony charakter i nie są całkowicie wyjaśnione.

Comments are closed.