naklejki legitymacja studencka

You are here: Home > Technika i technologia > Filtracja ciągła

Filtracja ciągła

Ciągłość procesu można uzyskać przez połączenie szeregu elementów pracujących okresowo w baterie. Typowym przykładem jest filtr obrotowy złożony z elementów w postaci wycinków kołowych walca. Tkanina filtracyjna stanowi powierzchnię tworzącą tego walca. Dzięki obrotowi walca zanurzonego częściowo w zbiorniku z surówką każdy segment jest przez pewien czas zanurzony w cieczy.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Przez zastosowanie ssania następuje filtracja, potem ma miejsce przemywanie osadu przez natrysk wodny, odessanie popłuczyn, a następnie suszenie osadu i jego spulchnienie przez, działanie powietrza sprężonego od wewnątrz, a wreszcie mechaniczne zdrapanie osadu. Zetknięcie strumienia gazu ze spływającą po pionowej ścianie (kolumny, rurek) cieczą stosuje się w tych przypadkach, gdy zależy nam na jednoczesnym chłodzeniu tej cieczy (odprowadzanie przez tę ścianę np. ciepła absorpcji) lub gdy niedopuszczalne są większe straty ciśnienia fazy gazowej. Zasadnicze znaczenie (dla rozważania cieplnego lub dyfuzyjnego) ma znajomość grubości warstewki spływającej cieczy. Zależeć ona będzie oczywiście od rodzaju ruchu tej cieczy. Stan tego ruchu określa liczba Reynoldsa, operująca zastępczą średnicą strumienia na jednostkę szerokości ściany. Jeżeli grubość warstewki cieczy jest <5, wówczas według zasad hydromechaniki promień hydrauliczny równy przekrojowi strumienia (

Comments are closed.