You are here: Home > Technika i technologia > Generatory

Generatory

Generatorów elektronicznych używa się często do zasilania odbiorników mocy, np. nagrzewnic wielkiej częstotliwości, przetworników ultradźwiękowych itp. Moc wyjściowa takich źródeł, nazywanych generatorami mocy, wynosi od kilkudziesięciu watów do kilkuset kilowatów, a częstotliwość od 20 Hz do 500 kHz. Wytwarzające drgania sinusoidalne generatory małych mocy buduje się jako kaskadowe połączenie poznanych typów generatorów ze wzmacniaczem mocy. Natomiast w generatorach dużych mocy generator jest jednocześnie stopniem mocy; w takim przypadku stosuje się generatory LC z lampami elektronowymi dużej mocy o napięciu anodowym 3-^15 kV. Istotnymi parametrami generatorów mocy są: sprawność i moc wyjściowa, natomiast stałość częstotliwości i zniekształcenia napięcia stanowią sprawę drugorzędną. W stabilizatorach kompensacyjnych napięcia o działaniu ciągłym, w procesie stabilizacji następuje porównanie napięcia stabilizowanego (najczęściej napięcia wyjściowego U^y lub jego części) z wzorcowym napięciem odniesienia Ew.

Gdy napięcia te nie są równe, wówczas ich różnica po wzmocnieniu działa na układ regulacyjny, zmieniając jego rezystancję w taki sposób, aby zmiana spadku napięcia na nim przeciwdziałała zmianie napięcia stabilizowanego. Stabilizatory kompensacyjne zawierają zatem następujące człony: źródło napięcia odniesienia, układ porównujący, wzmacniacz błędu i układ regulacyjny. Układ regulacyjny stanowi najczęściej odpowiedni tranzystor lub zestaw tranzystorów (w stabilizatorach wysokich napięć — lampa elektronowa). Może być on połączony szeregowo lub równolegle z obciążeniem. W związku z tym rozróżnia się stabilizatory szeregowe i stabilizatory równoległe.

Comments are closed.