elektrobęben

You are here: Home > Technika i technologia > Informacja o produkcji

Informacja o produkcji

2Produkcja olejów smarowych i specjalnych jest w przemyśle rafineryjnym wyodrębnioną dziedziną o określonej specyfice technologicznej. Około 40% tej produkcji to oleje silnikowe, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. Jakość tych olejów decyduje bowiem o sprawności i żywotności silników.

Dobre oleje silnikowe powinny być odporne na starzenie (tj. utlenianie). Ponadto powinny one chronić silnik przed korozją oraz mieć odpowiednią lepkość, gęstość i niską temperaturę krzepnięcia (zwłaszcza w przypadku tzw. olejów zimowych). Równie istotna jest wartość wskaźnika lepkości, który określa zależność zmian lepkości oleju od temperatury. Aby otrzymać oleje smarowe o pożądanych właściwościach, poddaje się żarowe destylaty próżniowe z DRW trzem kolejnym prosesom uszlachetniającym i rafinacji selektywnym rozpuszczalnikiem i rozpuszczalnikowemu odparafinowaniu uzupełniającej rafinacji wodorem. Procesy te prowadzi się w ściśle współpracującym zespole instalacji, zwanym popularnie blokiem olejowym. Produktami tego bloku są tzw. bazowe oleje marowe.

Ich właściwości można polepszyć przez dodawanie niedużych ilości (do kilku procent) specjalnych dodatków uszlachetniających. Komponowanie oleju bazowego z tymi dodatkami prowadzi się w automatycznie pracujących zrządzeniach tzw. blendingach. W urządzeniach tych dozuje się do olejów razowych odpowiednie ilości dodatków, a następnie rozlewa olej uszlachetniony żo opakowań.

Comments are closed.