You are here: Home > Technika i technologia > Kolumny różne

Kolumny różne

Aparaty barbotażowe nie tylko są powszechnie stosowane w procesach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, ale również w procesach absorpcji gazów, którym towarzyszą reakcje chemiczne. Szczególna użyteczność tych aparatów jest widoczna w tych przypadkach, kiedy wymagane jest duże zatrzymanie cieczy oraz konieczne są znaczne czasy przebywania fazy ciekłej w aparacie, ze względu na wolną reakcję chemiczną, biochemiczną czy mikrobiologiczną zachodzącą w tej fazie.

Aparaty te odznaczają się ponadto niewielkim kosztem inwestycyjnym, dużą powierzchnią wymiany masy oraz warunkami gwarantującymi dobrą wymianę masy między fazami. Wadą tych aparatów jest duży spadek ciśnienia w fazie gazowej związany z koniecznością pokonania przez przepływający gaz wysokości słupa cieczy oraz intensywne mieszanie fazy ciekłej, co z jednej strony ujednolica stężenia i temperaturę w całej masie płynu, ale z drugiej strony redukuje siłę napędową ruchu masy i szybkości reakcji. Konieczność znacznego sprężania gazu sprawia, że koszty eksploatacyjne tego typu aparatów są duże. W celu wyeliminowania intensywnego mieszania fazy ciekłej wprowadza się do aparatów barbotażowych różnego typu przegrody czy wypełnienia. Czytaj inne ciekawe informacje.

Comments are closed.