You are here: Home > Technika i technologia > Kompensacja

Kompensacja

Kompensację temperaturową źródła prądu realizuje się podobnie jak i innych układów zasilających, a więc najczęściej przez dołączenie dodatkowego tranzystora (lub tranzystorów) w połączeniu diodowym. Należy zwrócić uwagę, że układ przedstawiony umożliwia otrzymanie małych prądów. Jako napięcie t/B wykorzystuje się w nim różnicę napięć baza-emiter obu tranzystorów (UB = Ubei — UBei)- Napięcia te są różne, gdyż przez tranzystor Tl płynie większy prąd niż przez tranzystor T2. Tym samym J7Bei > UBei, lecz współczynniki temperaturowe obu napięć są takie same, co zapewnia kompensację temperaturową. Jako źródła prądu stosuje się również przedstawione układy zasilające.

Zasilanie tranzystorów unipolarnych jest prostsze niż tranzystorów bipolarnych. W normalnych warunkach pracy praktycznie nie płynie prąd elektrody sterującej, czyli bramki. Najprostszy układ zasilania stosuje się dla tranzystorów unipolarnych złączowych JFET lub MOSFET z kanałem zubożanym. Przez rezystancję bramki RG nie płynie prąd, potencjał tej elektrody jest więc równy zeru. Wskutek przepływu prądu źródła na rezystancji Rs wystąpi spadek napięcia. Elektroda źródła będzie miała potencjał dodatni względem masy. Bramka będzie więc spolaryzowana ujemnie względem źródła, a napięcie bramka-źródło

Comments are closed.