You are here: Home > Technika i technologia > Koszty

Koszty

W zależności od projektu, koszt odpylania może być rozpatrywany z punktu widzenia pojedynczego aparatu lub całej instalacji odpylania, w skład której jak wiadomo wchodzą; rurociągi (kanały), zamknięcia aparatu, zasuwy, zawory, podajniki, przenośniki, wentylatory (sprężarki), komin odlotowy (wyrzutowy) i in. Analiza kosztów i dobór na tej podstawie elementów wyposażenia jest przedmiotem rozważań przy projektowaniu ogólnym instalacji oczyszczania (odpylania) gazów. Niektóre dane przedstawiono w pkt. 2.6 natomiast wiele innych można znaleźć w cytowanej tam literaturze. Koszt cyklonów jest funkcją sprawności odpylania i wielkości procesowych mających wpływ na sprawność a także materiału konstrukcyjnego, z którego cyklon jest wykonany. Kluczowym wymiarem do oceny kosztu cyklonu jest powierzchnia wlotowa strumienia gazu zapylonego Ah m2 i średnica cząstek najmniejszego rozmiaru (tzw. średnica krytyczna) dpkr wydzielanych z gazu ze 100% sprawnością.

Koszt cyklonu łącznie z wentylatorem i silnikiem napędowym, konstrukcją wsporczą, zbiornikiem (pojemnikiem) pyłu wykonanym ze stali konstrukcyjnej węglowej. W zasadzie cyklony są dobierane spośród wielu konstrukcji istniejących na rynku, wykonywanych przez wyspecjalizowane firmy. Aby przystąpić do projektowania cyklonu, konieczna jest znajomość stężenia zapylenia gazu.

Comments are closed.