You are here: Home > Technika i technologia > Krystalizacja

Krystalizacja

Wielkość otrzymanych kryształów zależy od stopnia przechłodzenia, a także od wzajemnego położenia krzywej wzrostu kryształu i krzywej powstawania zarodków (rys. 3-38). W sytuacji (a) przy małym przechłodzeniu (1) tworzy się dużo wolno rosnących kryształów, co daje drobnoziarnisty produkt. Przy silniejszym zaś przechładzaniu (2) mamy sytuację odwrotną, czyli otrzymamy małą liczbę gruboziarnistych kryształów. W sytuacji (b) małe przechłodzenie (1) i duże (3) dają produkt gruboziarnisty, przechładzanie zaś średnie (2) — produkt drobny. W sytuacji (c) małe przechłodzenie (1) daje produkt gruboziarnisty, duże zaś przechłodzenie (2) — drobnoziarnisty.

Należy nadmienić, że dodatki pewnych substancji mogą powodować hamowanie wzrostu pewnych ścian kryształu, a stąd dawać inne formy kryształów. Zgodnie też z zasadami krystalografii ściany o szybkim wzroście (dL/dr) prędko zanikają przy wzroście kryształu, a pozostają ściany rosnące wolno. Na zasadzie prawa szybkości wzrostu kryształów można przewidywać wynik procesu krystalizacji wywołanej zaszczepieniem przesyconego roztworu pewną ilością sztucznych zarodków (drobnych kryształków).

Comments are closed.