Sklep internetowy niszczarki biurowe Kobra

You are here: Home > Technika i technologia > Kształt cząstek

Kształt cząstek

Zagadnienie kształtu fazy rozproszonej wygląda inaczej dla cząstek, a inaczej dla kropel i pęcherzy. Wynika to z następujących powodów: – cząstki mają bardzo zróżnicowane kształty, natomiast krople i pęcherze są w większości kuliste lub o kształcie zbliżonym do kulistego, – kształt cząstek nie ulega zmianie w czasie przepływu (poza przypadkami wymiany masy), natomiast krople i pęcherze podlegają dosyć znacznym deformacjom, odparowaniu, łączeniu się itp. Kształt cząstek dostarcza najwięcej problemów, gdyż ma podstawowy wpływ na takie własności, jak upakowanie cząstek w czasie spoczynku oraz ich opór podczas ruchu.

Zagadnienie kształtu może być rozpatrywane od strony. Najpierw będzie omówiona struktura z udziałem fazy ciekłej i gazowej, a następnie fazy stałej. Różnorodność struktury w przewodzie poziomym jest nieco większa niż w przewodzie pionowym. Jest to efekt siły grawitacji, która dąży do rozdzielenia faz i wytworzenia poziomych rozwarstwień. Niżej pokazano zmianę struktury zachodzącą przy wzrastającym przepływie gazu podczas przepływu współprądowego. 1. Przepływ pęcherzykowy – pęcherze gromadzą się wskutek wyporu w górnej części przewodu i poruszają z prędkością równą prędkości cieczy. 2. Przepływ korkowy – przy wzroście przepływu gazu tworzą się wskutek koalescencji korki gazowe o różnych rozmiarach, które gromadzą się, z natury rzeczy, w górnej części przewodu.

Comments are closed.