You are here: Home > Technika i technologia > Metody doświadczalne

Metody doświadczalne

Metody doświadczalne (eksperymentalne, empiryczne) mogą mieć następujący różnoraki charakter: 1.W wielu przypadkach stosuje się eksperyment jako podstawowe narzędzie badawcze. Dzieje się to wtedy, gdy brak jest zależności teoretycznych, czego przykładem może być zjawisko turbulencji. 2.Doświadczenie jest często stosowane jako narzędzie weryfikacji wyników teoretycznych. Jest ono jedynym miarodajnym kryterium oceny poprawności rozwiązań analitycznych. 3.Eksperyment bywa czasami przeprowadzany w sposób zastępczy. W tym celu wykorzystuje się analogię występującą np. między zjawiskami przepływowymi a elektromagnetycznymi. 4.Doświadczenie może być źródłem inspiracji. W wielu przypadkach eksperyment stwarza warunki poznania nowych zjawisk przepływowych.

Doświadczenia mogą być prowadzone w warunkach laboratoryjnych lub technicznych, a czasami w warunkach półtechnicznych. Różnią się one dokładnością i rodzajem użytej aparatury, a przede wszystkim rozmiarami (skalą) badanych obiektów. Tak więc np. urządzenie odpylające przeznaczone do badań może być zbudowane w zmniejszonej skali jako model urządzenia rzeczywistego. Takie badania modelowe jako prostsze i tańsze znalazły powszechne zastosowanie w mechanice płynów. Jedyną trudnością jest konieczność spełnienia warunków podobieństwa przepływów, przy czym nie wszystkie zjawiska dają się ująć tymi warunkami podobieństwa.

Comments are closed.