czyściwo bawełniane wielkopolska

You are here: Home > Technika i technologia > Metody pomiaru

Metody pomiaru

Metody pomiaru napięcia powierzchniowego – Z bardzo wielu metod pomiaru napięcia powierzchniowego omówimy nieoo dokładniej jedynie cztery najczęściej stosowane 1)metoda kapilarnego wzniesienia 2)metoda kroplowa (stalagmometryczna) 3)metoda odrywania pierścienia (tensjometryozna) 4)metodą maksymalnego ciśnienia baniek. 3.1.Metoda kapilarnego wzniesienia Metoda kapilarnego wzniesienia jest najstarszą metodą pomiaru napięcia powierzchniowego, pochodzącą jeszcze od Leonar-Jeżeli rurkę kapilarną zanurzymy częściowo do nałożenia z cieczą zwilżającą, to ciecz ta, dzięki siłom napięcia powierzchniowego, będzie się wznosić do pewnej wysokości ponad poziom celulozy w naczyniu.

W przypadku cieczy niezwilżającej ścianek kapilary siły napięcia powierzchniowego spowodują obniżenia poziomu cieczy w kapilarze w stosunku do poziomu cieczy w naczyniu. Napięcie powierzchniowe (lub ogólniej – napięcie międzyfazowe) zależy od natury graniczących faz. Istnieje wszędzie tam gdzie istnieje powierzchnia graniczna. Ciała stałe mają oczywiście także energię powierzchniową, jednak oznaczenie ich napięcia międzyfazowego nastręcza duże trudności. Mamy podstawy aby przyjąć, że napięcia te są od 10 do 50 razy większe niż ich napięcia powierzchniowe w stanie ciekłym.

Comments are closed.