You are here: Home > Technika i technologia > Miedź

Miedź

45Błyszcząca i gładka powierzchnia metalu zimno odbija światło nie dając możliwości przeniknięcia w tajniki jego budowy. Tylko żmudna praca wielu pokoleń uczonych pozwoliła na ujawnienie kilku tych tajników. Takim tajnikiem była także budowa metalu. W roku 1831 Paweł Piotrowicz Anosow badając słynną stal damasceńską pierwszy podjął próbę zbadania budowy metalu za pomocą mikroskopu. Jednakże mikroskop biologiczny, przeznaczony do obserwacji przezroczystych przedmiotów okazał się bardzo miernym pomocnikiem (narzędziem).

Dopiero w roku 1897 francuski uczony Le Chatelier skonstruował specjalny mikroskop dla badania ciał nieprzezroczystych w świetle odbitym od powierzchni tych ciał (prototyp dzisiejszych mikroskopów metalograficznych). Metal przedstawił się dociekliwemu spojrzeniu uczonych nie jako jednolity i monolityczny, lecz składający się z niezliczonej ilości powiązanych ze sobą cząstek. Jakie są to cząstki i w jaki sposób łączą się ze sobą? Aby odpowiedzieć na te pytania i wyjaśnić budowę metalu, należy rozpocząć od warunków jej powstawania. Obserwując kolejne stadia przejścia metalu ze stanu ciekłego w stan stały łatwiej będzie zrozumieć prawidłowość i charakterystyczne szczegóły budowy metali.

Comments are closed.