https://magazyndom.pl/lozko-z-palet-inspiracje-pomysly-wykonanie/

You are here: Home > Technika i technologia > Moc

Moc

20W konstrukcjach silników Stirłinga małej mocy dostarczanie ciepła do gazu roboczego odbywa się poprzez ściankę głowicy i cylindra, ogrzewaną za pomocą systemu zasilania energią cieplną. Właściwości procesu przejmowania ciepła przez gaz roboczy wynikają z cech konstrukcyjnych tej przestrzeni (stosunkowo mała wysokość w porównaniu do średnicy cylindra – wynikająca głównie ze stosunku S/D mieszczącego się zwykle w przedziale 0.6+0.75). Ten fakt stwarza specyficzne warunki przepływu gazu roboczego w cylindrze i nie pozwala na bezpośrednie wykorzystanie zależności empirycznych otrzymanych dla przepływu przez rurki cylindryczne długości l > 25d.

Bardziej przydatne w tym przypadku mogą być wzory pochodzące z badań procesu wymiany ciepła w spalinowych silnikach tłokowych, w którym współczynnik a mieści się w przedziale 0.1+0.3. Współczynnik a zależy w dużym stopniu od własności gazu oraz intensywności zawirowań w cylindrze, będącej funkcją prędkości obrotowej, ukształtowania, usytuowania i konstrukcji kanału łączącego przestrzeń cylindrową z dalszą częścią przepływową silnika. Uwzględniając budowę tej części silników Stirłinga zaleca się stosowanie wartości a jako dolnej granicy tego przedziału. Wniosek ten potwierdzają wyniki badań wycinkowych przeprowadzonych przez Iwanienkę.

Comments are closed.