solarny kontroler ładowania

You are here: Home > Technika i technologia > Naprężenia łączne

Naprężenia łączne

23W pewnych przypadkach łączne naprężenia mogą być niższe od naprężeń dopuszczalnych i wtedy mamy do czynienia z kompensacją własną układu. Ma to na ogół miejsce przy ciśnieniach mniejszych od 1,4 MPa i temperaturach węzłów metalowych nie przekraczających 150°C albo przy różnicach temperatur między płynami mniejszych od 50 K. Jeżeli Jednak obliczenia wykażą, że naprężenia te są większe od dopuszczalnych, to trzeba zastosować kompensację dodatkową.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Jest ona przeważnie konieczna wtedy, gdy różnica temperatur między płaszczem i rurkami przekracza 36 K. Kompensacja dodatkowa realizowana jest przy pomocy: -kompensatora sprężystego – dla ciśnień do ok. 1,MPa; -dławika lub przesuwnego kolektora – też do ok. 1 MPa ale Jest to rozwiązanie kosztowne; -głowicy swobodnej – dla dowolnych parametrów, ale kosztownej i o trudnym dostępie do uszczelki w tej głowicy a tym samym braku kontroli nad ewentualnym przeciekiem płynu; wymiennik z głowicą swobodną daje się Jednak łatwo demontować np. do czyszczenia rur z zewnątrz czy napraw; -rur giętych przeważnie w kształcie litery U, ale również spiralnych, śrubowych i in. – są one trudne do czyszczenia od strony wewnętrznej, zajmują więcej miejsca i są trudniejsze w wykonaniu od rur prostych ale są często stosowane do rur Fielda – stosowanych przeważnie Jako pionowe rurki <t> 25/3O w rurach 050/57; – indywidualnych dławików na furkach – stosowanych dzisiaj rzadko ze względu na wysoki koszt – dawniej w skraplaczach parowych.

Comments are closed.