You are here: Home > Technika i technologia > Napromieniowanie

Napromieniowanie

Idea podwyższenia oporu odkształcenia metali przez wytworzenie większych skażeń budowy krystalicznej skłoniła uczonych do szukania nowych sposobów oddziaływania na sieć krystaliczną, niezależnie od już znanych sposobów: obróbki cieplnej i odkształcania (zgniotu).

Tak powstały metody, opierające się na tak zwanym zjawisku magnetostrykcji i metody wykorzystujące wpływ napromieniania cząstkami jądrowymi na budowę metali. Magnetostrykcja jest charakterystyczna dla materiałów, które są zdolne do silnego namagnesowania się w polu magnetycznym; są to tak zwane metale i stopy „ferromagnetyczne”, jak na przykład żelazo a (żelazo y magnesuje się bardzo słabo w polu magnetycznym). Magnetostrykcja polega na tym, że w. chwili magnesowania kryształy a-Fe zmieniają swoje wymiary i objętość. Zmiana wymiarów jest bardzo mała i wynosi milionowe części wymiarów pierwotnych; jeszcze mniejsze są zmiany objętości. M, L. Bernsztejn zaproponował wykorzystanie tego zjawiska dla dodatkowego umocnienia metali i stopów przez połączenie obróbki termomechanicznej z działaniem pola magnetycznego. Tak powstała idea obróbki termiczno-mechaniczno-magnetycznej. Naszą wycieczkę w jutrzejszy dzień rozpoczniemy od podróży pociągiem. Zdziwi nas numer wagonu i numer miejsca, uwidocznione na bilecie.

Comments are closed.