Instalacje elektryczne Bielsko

You are here: Home > Technika i technologia > Oczyszczanie

Oczyszczanie

Przygotowanie przemysłowych gazów odlotowych do oczyszczania z cząstek aerozolowych, jak i zanieczyszczeń gazowych, polega na zmianie ich parametrów fizykochemicznych, tak aby były one odpowiednie dla prowadzenia oczyszczania w danym aparacie. W tym celu zmienia się: temperaturę gazu, wilgotność gazu i cząstek oraz ich własności elektryczne, stężenie i rozkład rozmiarów cząstek. Każdy aparat do oczyszczania gazów przeznaczony jest do pracy w określonym zakresie temperatur. Dla aparatów tzw. suchych, przy braku obecności cieczy, górny zakres temperatury gazów określony jest dopuszczaną temperaturą pracy materiałów konstrukcyjnych i roboczych oraz warunkami przebiegu procesu, jak np. w elektrofiltrach. W tego rodzaju aparatach, w celu zapobieżenia kondensacji pary wodnej, temperatura gazów powinna być wyższa od temperatury punktu rosy, nie mniej niż 20-r50°C. Temperatura w skruberach wynika z rodzaju źródła emisji i sposobu oczyszczania gazu.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Poprzez zmianę wilgotności oczyszczanych gazów zmieniać można punkt rosy pary wodnej w gazach, co w wielu przypadkach pozwala na regulację optymalnych warunków pracy aparatu oczyszczającego. Wprowadzana do gazów para wodna, w wyniku adsorpcji i kondensacji na cząstkach aerozolowych, zmienia ich właściwości powierzchniowe i średnice, co jest korzystne do pracy m.in. odpylaczy mokrych i elektrofiltrów. Zmiana właściwości elektrycznych gazu i cząstek, zwana kondycjonowaniem, używana jest często w elektrofiltrach i polega zwykle na wprowadzeniu do oczyszczanych gazów bardzo małych ilości S03 lub innych substancji.

Comments are closed.