internetowe wiadomości

You are here: Home > Technika i technologia > Odczynniki

Odczynniki

Układy bezprzeponowe stanowią skraplacze barometryczne, natryskowe lub strumieniowe. Są to konstrukcje proste w budowie jak i eksploatacji, gdzie czynnikiem chłodzącym jest zwykle woda. W kondensatorach strumieniowych do zwiększenia szybkości mieszania wody chłodzącej ze strumieniem oczyszczanego gazu stosuje się opary o dużej prędkości. Zasadniczą wadą kondensatorów bezprzeponowych jest: -wymagany duży strumień czynnika chłodzącego większy o 10+20 razy niż w kondensatorach przeponowych, -powstawanie nowego problemu zanieczyszczonej wody, której oczyszczanie jest bardzo kosztowne. Zgodnie z oznaczeniami, strumień masy gazu zanieczyszczonego mj stanowią jeden lub więcej kondensujących substancji zanieczyszczeń mA, powietrze mp, para wodna mw.

Strumień gazu na wlocie i na wylocie z kondensatora. Oznaczając przez x odpowiednie ułamki masowe wymienionych substancji w mieszaninie gazowej, a przez i entalpie i r ciepła parowania przy założeniu, że gazy opuszczające kondensator są nasycone względem wykondensowanych substancji, z bilansu cieplnego kondensatora oblicza się strumień masy cieczy chłodzącej. Pamiętaj, że ujęcie gazów odlotowych ze źródła emisji, ich transport rurociągiem (kanałem), zwykle ssącym, przez odpylacz wstępny filtracyjny do wentylatora.

Comments are closed.