topkomputer.com/serwis/serwis-komputerow-pc/

You are here: Home > Technika i technologia > Ogrzewanie promiennikowe

Ogrzewanie promiennikowe

Przenoszenie ciepła przez promieniowanie może mieć miejsce nie tylko wewnątrz pieców lub aparatów, w których ściany są nagrzane do bardzo wysokiej temperatury, ale może zachodzić również w aparatach, w których panuje dużo niższa temperatura. Stosuje się bowiem sztuczne źródła promieniowania cieplnego (radiatory), zasilane energią z zewnątrz.

Rolę takiego radiatora spełnia lampa gazowa albo częściej lampa elektryczna o stosunkowo niskiej temperaturze żarzenia (T <C 2500 K). Lampy zwykle są zaopatrzone w reflektor kształtu parabolicznego, kulistego, eliptycznego lub kombinowanego w celu skierowania promieniowania w określone miejsce. Taki radiator może więc emitować duże ilości energii promienistej, choć temperatura jego otoczenia pozostaje niska. Jeżeli promieniowanie z tych lamp padnie na powierzchnię materiału, nad którą przepływa gaz o niewysokiej temperaturze (materiał jest więc zimny), to – jak wiemy – tuż przy powierzchni występuje absorpcja promieniowania. W przypadku niezbyt wysokiego przewodnictwa cieplnego tych materiałów cienka warstwa przy powierzchni ulega szybkiemu ogrzewaniu, natomiast wnętrze, jeżeli czas naświetlania nie będzie zbyt długi, pozostanie zimne. Metoda ta ma specjalne znaczenie przy suszeniu powierzchni malowanych i lakierowanych, stosowana jest również dla innych powłok ochronnych. Istotną rzeczą jest dobór właściwej temperatury źródła promieniowania.

Jest to uwarunkowane przenikliwością promieniowania. Im mniejsza jest odległość fali promieniowania, tym większa jest przenikliwość. Stosunek E/E0 jako funkcję temperatury promieniowania i grubości warstwy wody) L mm przedstawiono na wykresie, gdzie E0 — natężenie promieniowania na powierzchni E w głębi płyty. Temperatura żarzenia lampy musi być tak dobrana, aby niemal cała absorpcja promieniowania zachodziła na grubości ogrzewanej powłoki (farby, lakieru). Gdyby temperatura była za wysoka, wówczas bardziej przenikliwe promieniowanie ogrzewałoby nieużytecznie (lub szkodliwie) przedmiot pod warstwą farby.

Comments are closed.