Dobre niszczarki biurowe

You are here: Home > Technika i technologia > Opływ ciał

Opływ ciał

28Zagadnienie opływu ciał ma duże znaczenie w inżynierii środowiska. Zakres tego zagadnienia jest bardzo zróżnicowany, co wynika z następującego zestawienia tematycznego: a) podczas opływu przez wiatr budynków, kolumn i różnych przeszkód terenowych powstaje określony rozkład prędkości, który prowadzi do rozkładu ciśnień (nadciśnień i podciśnień) na powierzchniach tych ciał, czyli do działań sił aerodynamicznych na te powierzchnie, b) drobne ciała (cząstki stałe, krople, pęcherze) są poddawane działania oporu płynu podczas takich procesów, jak wentylacja, sedymentacja, aeracja, c) działanie wiatru na kominy fabryczne, budynki, zespoły budynków wzniesienia i zagłębienia terenu itp. wytwarza określony rozkład prędkości (układ linii prądu) i stref oderwań (zawirowań), co ma decydujący wpływ nł rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze.
W niniejszym rozdziale zostaną omówione zagadnienia podstawowe związane z opływem ciał, tj. rodzaje występujących sił, rodzaje oporów, rozkłady ciśnień, co łączy się tematycznie z punktem a). Zagadnienia związane z punktami b) i c) dotyczą przepływów dwufazowych. Najczęściej przepływy zbliżone są do przepływu tłokowego, jednakże występują pewne odchyle-od tego przepływu idealnego. Do scharakteryzowania rozkładu czasu przednia płynu w zbiorniku służą dwie charakterystyczne funkcje rozkładu.

Comments are closed.