You are here: Home > Technika i technologia > Opływanie

Opływanie

Wymiana ciepła podczas poprzecznego opływu walca (przewodu kołowego) charakteryzuje się wieloma osobliwościami. Obraz opływu przedniej i tylnej połowy walca jest zupełnie odmienny. Znaczna część powierzchni walca znajduje się w obszarze wirów powstałych w wyniku oderwania warstwy przyściennej. Te warunki opływu wywierają silny wpływ na warunki wymiany ciepła. Na obwodzie walca wymiana ciepła nie jest jednakowa. Na rysunku 13.7 zaprezentowano dane doświadczalne dotyczące wymiany ciepła przy burzliwym opływie walca.

Na osi rzędnych odłożono stosunek lokalnej wartości współczynnika wnikania ciepła a do wartości średniej tego współczynnika a. Współczynnik wnikania ciepła a ma maksymalną wartość na czołowej tworzącej walca (cp = 0°). Od tego miejsca wartość A gwałtownie spada i dla kąta ę- 90° 100° osiąga minimum. Przyczyną spadku wartości współczynnika A jest tworząca się warstwa przyścienna, która utrudnia wymianę ciepła. Na tylnej stronie walca warstwa przyścienna ulega oderwaniu, co wywołuje silne zawirowania, a w konsekwencji wzrost współczynnika wnikania ciepła.

Comments are closed.