You are here: Home > Technika i technologia > Parametry przepływu dwufazowego

Parametry przepływu dwufazowego

Jak wynika z analiz, struktura przepływów dwufazowych jest zróżnicowana. Uwzględnienie tej struktury wymaga znajomości różnych parametrów, które można ująć w dwie grupy. Parametry pierwszej grupy są podobne do parametrów przepływu jednofazowego i obejmują strumienie objętości lub masy obu faz oraz mieszaniny, różnie zdefiniowane prędkości i gęstość. Parametry drugiej grupy są specyficzne dla przepływów dwufazowych i obejmują związki wynikające z wzajemnego udziału obu faz. Wobec jednowymiarowego charakteru przepływu parametry nabierają cech parametrów uśrednionych, a nie lokalnych. Indeksy C i R oraz indeks m będą się odnosiły odpowiednio – jak już wspomniano – do fazy ciągłej i rozproszonej oraz do mieszaniny (płynu dwufazowego). Wiadomo ogólnie, że działanie deszczu zapewnia dobre oczyszczenie atmosfery.

W okresie bezdeszczowym na powierzchnię ziemi opadają jedynie cząsteczki znajdujące się w jej pobliżu, deszcz zaś oczyszcza atmosferę w całym obszarze występowania kropel. Cząstki pyłu osiadają na opadających kroplach i są w ten sposób usunięte. Usuwanie zanieczyszczeń gazowych przez deszcz wywołuje niestety wielkie szkody („kwaśne” deszcze). Zanik zanieczyszczeń podczas procesów fizycznych i fizykochemicznych zachodzących w atmosferze jest wyjątkowo trudny do jednorodnego opisu. Każda z reakcji chemicznych zachodzi według innego mechanizmu i z różną szybkością. Z przeprowadzonych badań wynika, że dobrym przybliżeniem opisu tych procesów jest przyjęcie założenia

Comments are closed.