You are here: Home > Technika i technologia > Półki dzwonowe (kołpakowe)

Półki dzwonowe (kołpakowe)

39Schemat półek dzwonowych podano na rys. 6.5. Brzegi dzwonów znajdujących się na półkach kolumny dzwonowej są zanurzone w cieczy, dzięki temu na półce powstaje zamknięcie hydrauliczne. Pary wypływające spod dzwonu muszą więc przepływać przez warstwę cieczy znajdującej się na półce. Dzwony mają specjalne otwory lub wycięcia, w których przepływające pary rozdrabniają się na pęcherze, co powiększa powierzchnię ich zetknięcia z cieczą. Dopływ i odpływ cieczy, a także wysokość cieczy na półce reguluje się za pomocą rur przelewowych, umieszczonych na przeciwległych stronach półki. Flegma ścieka na półkę po jednej stronie, a następnie płynie przez półkę do przeciwległej rury przelewowej. Dzięki takiej cyrkulacji następuje wymieszanie napływającej flegmy z cieczą znajdującą się na półce. W kolumnach o większej średnicy umieszcza się na półce kilka rur przelewowych lub stosuje przegrody ukierunkowujące ruch cieczy po półce. Istnieje wiele sposobów rozmieszczenia rur przelewowych lub przegród.

O warunkach zetknięcia się par z cieczą przepływającą przez półkę decyduje w znacznym stopniu praca dzwonów. Schemat pracy dzwonu przedstawiono na rys. 6.9. Pęcherze par wypływające spod dzwonu łączą się ze sobą i przepływając przez ciecz powodują jej pienienie się i rozbryzgiwanie. Tworzą się przy tym kanały (rys. 6.9b), przez które gaz przepływa nie stykając się z cieczą; obszar przenikania ciepła i masy między cieczą i parami jest wtedy niewielki.

Comments are closed.