https://blogkobiety.pl/paznokcie-o-kwadratowym-ksztalcie/

You are here: Home > Technika i technologia > Pomiary zapylenia

Pomiary zapylenia

Poprawne działanie urządzeń odpylających wymaga znajomości różnych parametrów pyłu, a w szczególności składu frakcyjnego pyłu. W tym celu dokonuje się poboru próbek pyłu. Próbki te mogą być pobierane w spoczynku lub w ruchu. W pierwszym przypadku chodzi o cząstki pobrane w osadnikach, cyklonach itp., a w drugim przypadku – o cząstki wyłapane bezpośrednio w przepływie przy użyciu sond lub specjalnej aparatury.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Sondy służą do poboru próbek w przewodach, natomiast specjalna aparatura jest stosowana do poboru zapylonego powietrza w atmosferze. W tym punkcie zostanie omówiony materiał dotyczący pomiarów zapylenia w atmosferze, choć technika tych pomiarów dotyczy w dużym stopniu także hal fabrycznych, kopalni itp. W grę wchodzą pomiary cząstek o rozmiarach mniejszych od ok. 50 |am. Omówione zostaną następujące pomiary: – analiza frakcyjna pyłu, – pomiary stężeń zapylenia, – pomiary opadu pyłu. Analiza frakcyjna pyłu. Pomiar składu frakcyjnego pyłu może przybierać różne formy. Istnieje kilkadziesiąt metod pomiarowych składu frakcyjnego. Poniżej zostaną przytoczone niektóre z tych metod. Najprostszą metodą jest przesiewanie pyłu przez sita, czyli tzw. analiza sitowa. Normy Międzynarodowe przyjmują 60 (im ściślej biorąc 63 j.m) jako dolny rozmiar oczek sit, Normy Polskie zaś dopuszczają 20 (im. Najczęściej stosuje się przesiewanie suche, a dla drobnych cząstek poleca się przesiewanie mokre. W celu skrócenia czasu przesiewania suchego stosuje się mechaniczne wstrząsanie sit, a w celu skrócenia czasu przesiewania mokrego – przepłukiwanie sit. Analiza sitowa nie zapewnia dokładnych wyników, w trakcie przesiewania bowiem może dochodzić do rozdrabniania lub łączenia się cząstek. Analiza sitowa jest bardzo umowną metodą określania rozmiarów w przypadku cząstek o bardzo zróżnicowanych kształtach.

Comments are closed.