Skuteczna produkcja dyskretna z BPSC

You are here: Home > Technika i technologia > Pompa paliwa

Pompa paliwa

Silnik elektryczny i zespół pompy paliwa znajdują się we wspólnej obudowie. Obydwa zespoły są zanurzone w paliwie, dzięki czemu strumień paliwa przepływającego w czasie pracy pompy zapewnia odpowiednie chłodzenie. Pozwala to na uniknięcie dodatkowego odizolowywania zespołu pompy od silnika elektrycznego większej mocy. Nie istnieje także niebezpieczeństwo wybuchu, gdyż wewnątrz pompy i silnika nie może pojawić się mieszanina palna. W większości typów pompy złącze elektryczne przewodów zasilania, zawór zwrotny i króciec przewodu ciśnieniowego znajdują się w pokrywie obudowy pompy. Zadaniem zaworu zwrotnego jest utrzymywanie przez pewien czas ciśnienia w obwodzie zasilania po wyłączeniu pompy, aby uniemożliwić powstawanie pęcherzy par paliwa w rozgrzanych przewodach paliwa.

W pokrywie obudowy pompy mogą także dodatkowo znajdować się urządzenia zabezpieczające przed iskrzeniem. Zespół ten został użyty w samochodzie Ford Tracer 1.6L produkowanym w latach 1988 – 90. Składa się on z następujących zaworów: – zespół zaworów ISC-BPA sterowanych elektronicznie i analogowo (temperaturą cieczy chłodzącej), – zaworu elektrycznego włączanego równolegle z klimatyzacją (A/C), – zaworu elektrycznego włączanego równolegle z układem wspomagania kierownicy (P/S), – zaworu elektrycznego włączanego w zależności od obciążenia elektronicznego (E/L). Zawór ten sterowany jest z jednostki sterującej silnika. W jego algorytmie sterowania uwzględniono reakcję na włączenie: oświetlenia, wentylatora, ogrzewania szyb.

Comments are closed.