You are here: Home > Technika i technologia > Pompowanie cieczy

Pompowanie cieczy

Istnieje granica wysokości ssania dla każdej pompy. Można ją określać stosując równanie Bernoullego dla zwierciadła cieczy (0) dla przekroju (1) przed pompą, ssącą przewodem cieczy ze zbiornika. Równanie to wskazuje, że wysokość ssania (%—z0) musi być mniejsza od wyrażenia: p0/y — gdzie p0 — ciśnienie atmosferyczne (w otwartym zbiorniku), y — ciężar właściwy cieczy. Dla wody wielkość p0/y wynosi ok. 10 m. Ta graniczna wartość wysokości ssania ulegać może jednak redukcji wskutek wielu czynników. Wahania ciśnienia atmosferycznego (wskutek pogody) ocenia się orientacyjnie na ok. 1 m słupa wody. Na dużych wysokościach ponad poziomem morza należy uwzględniać redukcję wartości p0 według formuły barometrycznej.

Wysokość ssania, jak wykazuje równanie, maleje też ze wzrostem szybkości pompowania, rośnie bowiem wtedy nie tylko energia kinetyczna, lecz także opory. Istotny jest wpływ temperatury cieczy, gdyż ciśnienie przed pompą px nie może spaść poniżej prężności jej pary nasyconej. W przeciwnym bowiem przypadku nastąpiłoby wrzenie w przewodzie, zwane kawitacją lub przerwaniem strumienia. Prowadzi ono do zakłóceń lub przerwania działania pompy. Ze wzrostem temperatury rośnie prężność pary (graniczna wartość Pi), a ciężar właściwy cieczy y nieco maleje. Stąd można przedstawić wartości (pjy) i (p0/y).

Comments are closed.