sprężyna talerzowa

You are here: Home > Technika i technologia > Procesy katalityczne

Procesy katalityczne

W procesach katalitycznych jednoczesnego usuwania NO, i SOx amoniak wprowadzany jest do strumienia gazu odpylonego zawierającego duże stężenie S02. W pierwszym stopniu reaktora SCR następuje redukcja NO, do N2 w temperaturze ok. 450°C. Natomiast na drugim stopniu ma miejsce konwersja S02 do S03, i dalej absorpcja na kwas siarkowy. Proces katalityczno-absorpcyjny znany jest pod nazywaną w RFN, DESONOX w Danii natomiast jako SNOX. W obu procesach spaliny po odpyleniu są kierowane na katalizator redukujący po uprzednim podgrzaniu do 680-1-700 K, a utlenianie S02 do S03 zachodzi podobnie jak w SCR. Procesy napromieniowania strumienia gazu wiązką elektronów (ang. E-beam process), są jeszcze w skali badawczej, rozwojowej. Trwają również próby wykorzystania wyładowania koronowego do aktywacji cząsteczek gazów do reakcji z SO,/NO,, prowadzone we Włoszech i w Danii.

Proces NOXSO oparty jest na adsorpcji/desorpcji z udziałem tlenku miedzi. Używany tu nośnik aluminiowy (gamaaluminium), o dużej powierzchni impregnowany jest węglanem sodu. Regeneracja odbywa się przez ogrzewanie w obecności gazowego reduktora CO, H2 lub innego. Stopień oczyszczania w stosunku do obu gazów dochodzi do 90%. Trwają również próby rozwojowe jednoczesnego usuwania SO,/NO, poprzez iniekcję amoniaku w obecności katalizatora zeolitowego osadzonego na powierzchni worków filtru tkaninowego co pozwala uzyskać sprawność do 90%.

Comments are closed.