You are here: Home > Technika i technologia > Produkcja aniliny

Produkcja aniliny

Aparatura. Redukcję nitrobenzenu do aniliny przeprowadza się w reaktorach, zwanych reduktorami. Typowy reduktor ma płaskie dno, a w bocznej ścianie właz do usuwania szlamu poreakcyjnego. Reduktor wykonany jest ze stali kwasoodpornej, a w dolnej części jest wyłożony specjalnymi płytami, które nie ulegają ścieraniu związanemu z tarciem opiłków żelaznych. Reduktor jest wyposażony w płaszcz grzewczy i mieszadło w postaci grabi, które przegarniają masę składającą się z osadu i opiłków. Przebieg i parametry procesu. Schemat produkcji aniliny jest przedstawiony na rys. 21.27. Szarżę produkcyjną rozpoczyna się od napełnienia reduktora i kwasem solnym i wodą. Do roztworu tego dodaje się małą ilość opiłków żelaznych.

Po uruchomieniu mieszadła mieszaninę ogrzewa się bezpośrednio parą do temperatury wrzenia, a następnie wprowadza się pierwszą porcję nitrobenzenu. W chwilę potem wyłącza się dopływ pary, gdyż do utrzymania mieszaniny w stanie wrzenia wystarczy w zupełności wydzielające się ciepło reakcji. Proces prowadzi się dalej, dodając do reduktora ze specjalnych dozowników porcję nitrobenzenu i opiłków żelaznych. Pary nitrobenzenu, aniliny i wody (wrzenie mieszaniny) skraplają się w chłodnicy zwrotnej 2a umieszczonej nad reduktorem. Skropliny spływają z powrotem do reagujące cieczy. Zabarwienie tych skroplin pozwala ocenić zaawansowanie reakcji. Żółte zabarwienie świadczy bowiem o tym, że w reaktorze jest jeszcze obecny nie przereagowany nitrobenzen.

Comments are closed.