Czyszczenie Wentylacji / Warszawa - projekt wentylacji - projekt instalacji sanitarnych

You are here: Home > Technika i technologia > Przekrój paraboliczny

Przekrój paraboliczny

Przegroda może być jedno- lub obustronnie żebrowana. Ograniczymy się do najczęstszego przypadku jednostronnego żebrowania (obustronne żebrowanie nie zmienia przedstawionej metody postępowania). Rozróżnia się żebra: a)proste – umieszczone na ścianach płaskich lub na tworzących ścian walcowych, b)okrągłe – umieszczone obwodowo na rurach okrągłych. Jeżeli chodzi o przekrój poprzeczny, to mogą być żebra o stałym przekroju lub o zmiennym przekroju* Z tych ostatnich interesujące są żebra o wzdłużnym przekroju parabolicznym (wklęsłym) zapewniające stałość jednostkowego strumienia cieplnego w przekroju poprzecznym. Zapewniają one najlepsze wykorzystanie materiału. Ze względów technologicznych realizowane są jednak jako żebra o zarysie trójkątnym lub trapezowym. Istnieje szereg rozwiązań specjalnych, których odmienności konstrukcyjne mają na celu polepszenie przejmowania ciepła między płynem a żebrem (np. przez wycięcia, wgniecenia itp. na powierzchni żebra).

Vi przypadku płynu o silnie zanieczyszczających własnościach (np. zapopielone spaliny) stosuje się krótkie kołki (pręty) przymocowane prostopadle do powierzchni, są to tzw. „żebra igłowe. Jeżeli żebra nie stanowią litej całości z materiałem ścianki, to rzeczą decydującą o tym, czy żebra spełnią założone przez konstruktora zadanie, jest zapewnienie dobrego metalicznego kontaktu między podstawą żebra a ścianką. Zakładamy, że kontakt taki istnieje i że możemy uważać żebro za jedną całość ze ścianką.

Comments are closed.