You are here: Home > Technika i technologia > Przepływ wirowy

Przepływ wirowy

W przepływie turbulentnym analogia hydromechaniczno-termiczna występuje również. Jej fizyczną podstawą są ruchy poprzeczne o charakterze makroskopowym: przypadkowym przemieszczeniom we wszystkich kierunkach, a więc i do sąsiedniej (w kierunku osi ^) warstwy płynu (poruszającego się z prędkością wx w kierunku osi x) podlegają Już nie tylko drobiny ale makroskopowe porcje płynu, które przemieszczają się w ramach drobnych wirów turbulentnych. Porcje te wraz z substancją przenoszą pierwotny pęd i pierwotną energię cieplną. Intensywność przenoszenia pędu scharakteryzowana Jest przez tzw. dyfuzyjność wirową Wywołuje ona wraz z lepkością kinematyczną (molekularną dyfuzyjnością pędu) łączne naprężenie styczne między warstwami płynu określone znanym Już wzorem, który to wzór można przedstawić w nieco zmienionej postaci.

Dyfuzyjność wirowa tj: w pobliżu ścianki (gdzie przepływ Jest laminarny) nie występuje, a wzór redukuje się do wzoru Xy, pojawia się ona dopiero w obszarze przejściowym, gdzie wielkość 6-^ staje się współmierna z V» natomiast w obszarze turbulentnym Jest tak, że można tam pominąć. W przepływie turbulentnym prędkość i temperatura podlegają szybkozmiennym fluktuacjom, uchwytnym Jedynie przez czułe przyrządy pomiarowe. W normalnym opisie (tzw. quasi-stacjonarnym) operuje się wartościami średnimi wx i t.

Comments are closed.