jak zrobić krochmal

You are here: Home > Technika i technologia > Przerywacz

Przerywacz

Zadaniem regulatora DC/DC (DC-DC chopper) jest sterowanie przepływem mocy przez elektromagnes nadprzewodnikowy. Kiedy elektromagnes zasobnika jest rozładowany, przerywacz DC/DC podłącza jego uzwojenie do napięcia złącza stałoprądowego, dzięki czemu prąd elektromagnesu rośnie, wymuszając przepływ mocy przez złącze DC do zasobnika. Jeśli potrzebne jest rozładowanie elektromagnesu, regulator DC/DC dostarcza uzwojeniu przeciwnego napięcia. Stopień naładowania/rozładowania kontrolowany jest napięciem na zaciskach uzwojenia nadprzewodnikowego. Innymi słowy, regulator DC/DC zmienia wartości napięcia złącza DC do odpowiednich napięć wymaganych dla przepływu energii do i z elektromagnesu zasobnika. Aby uzyskać wymaganą dynamiczną reakcję, konieczna jest wysoka częstotliwość przełączania (powyżej 20 kHz).

Podczas gdy tyrystory GTO i SCR spełniają wymagania co do wysokiego napięcia złącza Dc, to nie mogą pracować przy częstotliwościach przełączania większych niż kilka kHz. Tranzystor IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) spełnia zaś wymagania co do częstotliwości przełączania, ale nie posiada aż tak wysokich parametrów prądowych i napięciowych, jak tyrystory GTO czy SCR. Dlatego, aby uzyskać żądane parametry napięciowe przekształtnika z tranzystorami IGBT, koniecznym jest użycie topologii wielopoziomowej.

Comments are closed.