www.placpigal.pl/

You are here: Home > Technika i technologia > Punktowe źródła

Punktowe źródła

19Punktowe źródło emisji zanieczyszczeń jest to takie źródło ruchome lub stałe, którego wymiary są znacznie mniejsze od odległości przebywanych przez zanieczyszczenia, czyli od zasięgu zanieczyszczeń. Znaczna większość źródeł emisji może być traktowana jako źródła punktowe, a typowym przykładem jest komin przemysłowy. Poniżej będzie omówione zachowanie się smugi dymu w wyniku działania źródła punktowego oraz zagadnienie rozpraszania się zanieczyszczeń w trakcie ruchu smugi. To ostatnie zagadnienie jest bardzo złożone i w efekcie końcowym wymaga znajomości stanu turbulencji atmosfery. Punktowe źródło emisji zanieczyszczeń jest przedstawione schematycznie na rys. 17.12. Źródło znajduje się w punkcie P na wysokości H nad poziomem ziemi. Przyjmuje się, że zanieczyszczenia poruszają się z prędkością wiatru v w kierunku osi x. Promień smugi zanieczyszczeń i? jest w przybliżeniu proporcjonalny do odległości x od źródła punktowego, tj. Znajomość objętości cieczy zatrzymanej na wypełnieniu jest niezmiernie istotna przy projektowaniu kolumn absorpcyjnych wypełnionych, szczególnie w procesach, w których zachodzi reakcja chemiczna. Szybkość procesu absorpcji fizycznej jest proporcjonalna do powierzchni międzyfazowej gaz-ciecz. Jeśli jednak procesowi absorpcji towarzyszy reakcja czy reakcje chemiczne, to sytuacja jest bardzo złożona. Szybkość reakcji związana jest nie z powierzchnią międzyfazową, ale z objętością cieczy.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Dlatego w zależności od wzajemnego stosunku szybkości absorpcji i szybkości reakcji główną rolę w procesie odgrywa powierzchnia międzyfazowa lub zatrzymanie cieczy. W przypadku reakcji bardzo szybkich wypadkowa szybkość procesu absorpcji zależy od powierzchni międzyfazowej, gdyż nawet przy niewielkiej objętości cieczy składniki zaabsorbowane przereagują w fazie ciekłej. Przeciwieństwem tego przypadku jest proces, w którym reakcja jest stosunkowo wolna, a proces absorpcji stosunkowo szybki, wtedy o wypadkowej szybkości procesu decyduje zatrzymanie cieczy.

Comments are closed.