http://baterie-hurt.pl/pl/2_duracell

You are here: Home > Technika i technologia > Reformat

Reformat

13Benzen, toluen i ksyleny zawarte w benzynie reformowanej (tzw. reformat )dawany do benzyn handlowych, zazwyczaj po wydzieleniu z niego części węglowodorów aromatycznych) są cennymi surowcami do dalszych syntez szczególnie poszukiwany jest benzen oraz p-ksylen, z którego otrzymuje się męty. Dopiero proces reformowania stworzył możliwość prawdziwie masowej odukcji p-ksylenu.

Frakcję aromatyczną wydziela się z reformatu najczęściej przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem, który jest selektywny w stosunku do węglowodorów aromatycznych. Zazwyczaj dobiera się rozpuszczalnik wyżej wrzący od wydzielanych węglowodorów. Za najlepszy rozpuszczalnik uważany jest glikol dietylenowy ekstrakcja węglowodorów aromatycznych z reformatu prowadzona za pomocą glikolu nosi nazwę procesu Udex. Dalsze rozdzielanie otrzymanej frakcji ksylenowej jest bardzo trudne z powodu mało różniącej się temperatury wrzenia p-, o- i m-ksylenu. Szeroką frakcję fylenową przesyła się więc do innych instalacji, gdzie przy zastosowaniu 2cjalnych metod wydziela się czysty p-ksylen. Natomiast benzen poddaje się na miejscu (tj. w rafinerii) uwodornieniu do cykloheksanu stanowiącego leadera w produkcji włókien poliamidowych. Do uwodornienia tizenu wykorzystuje się wodór z instalacji reformowania.

Comments are closed.