naprawa pomp do wody cynkowanie ogniowe

You are here: Home > Technika i technologia > Rodzaj i skład

Rodzaj i skład

Wydajność poszczególnych produktów pirolizy w równie istotny sposób i zależy od temperatury i ostrości procesu, jak i od składu chemicznego przerabianego surowca. Biorąc pod uwagę wydajność etylenu najbardziej dogodnym surowcem pirolizy są frakcje bogate w węglowodory parafinie prostołańcuchowe. Wydajność ta jest największa w przypadku pirolizy ponieważ proces sprowadza się wtedy do odwodornienia. Z propanu i n-butanu uzyskuje się mniej etylenu, lecz więcej propylenu i stosunkowo znaczną metanu. Z cięższych parafin uzyskuje się większą wydajność etylenu z propanu i butanu. Natomiast z izoparafin otrzymuje się mało etylenu, dużo izobutylenu i metanu oraz umiarkowane ilości propylenu. Również mniej etylenowe niż z nieparafin otrzymuje się z cykloheksanu, którego piroliza pozwala jednak uzyskiwać szczególnie dużą wydajność butadienu. Etylen praktycznie nie wytwarza się ze stabilnych termicznie węglowodorów aromatycznych.

Dla zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (a więc zawartością wodoru) charakteryzują się np. niektóre oleje napędowe. Z tego powodu użycie ich jako surowców pirolizy prowadzi do uzyskania mi wydajności gazowych olefin oraz dużej wydajności koksu i ciekłych produkt procesu. Obrazują to dane liczbowe w tabeli 10. Zakresy wydajności etylenu uzyskiwane w zależności od zawartości w ciekłych surowcach pirolizy. W przypadku przeróbki etanu zawierającego 20% mas. wodoru, uzyskuje się najwięksi wydajność etylenu, wynoszącą ok. 50% Konkretna wartość tej wydajności.

Comments are closed.