You are here: Home > Technika i technologia > Rozmiary elementów fazy

Rozmiary elementów fazy

Poniższy materiał dotyczy głównie cząstek, lecz odnosi się także do kropel i pęcherzy. W przepływach dwufazowych operuje się pojęciem cząstki zastępczej, której rozmiar jest identyczny co do wartości z odpowiednim rozmiarem cząstki rzeczywistej. Najczęściej tym rozmiarem zastępczym jest średnica zastępcza (równoważna).

Rozmiary zastępcze mogą być różne w zależności od ich definicji, przeznaczenia i metody pomiaru. Wśród średnic geometrycznych należy wyróżnić – o czym już była mowa – średnicę objętościową, czyli średnicę kuli o tej samej objętości co cząstka, oraz średnicę powierzchniową, czyli średnicę kuli o tej samej powierzchni co cząstka. Średnice dynamiczne uwzględniają takie samo zachowanie się cząstki i równoważnej kuli podczas ruchu. Pozostałe średnice zastępcze wynikają z rodzaju zastosowanej metody pomiaru (mikroskopia, przesiew), przy czym niektóre z nich nie są średnicami, lecz odległościami. Średnice projekcyjne są mierzone mikroskopem, przy czym Polska Norma PN-74/Z-01001 uwzględnia trzy projekcyjne rozmiary, tj. liniowy, płaski i przestrzenny. Projekcyjny liniowy rozmiar cząstki jest to umowny odcinek łączący dwa dowolnie wybrane, lecz ściśle określone, punkty obrysu powierzchni rzutu cząstki; podobne definicje odnoszą się do płaskiego i przestrzennego rozmiaru cząstki. Szczególnym rozmiarem jest średnica sitowa, którą uzyskuje się za pomocą przesiewania. Średnica ta określa pewną średnią wartość zawartą między minimalnym a maksymalnym rozmiarem cząstki, która przeszła przez sito o określonym rozmiarze oczek, a więc jest od tego rozmiaru mniejsza. Jest to bardzo umowny sposób określenia rozmiarów cząstek; przez dane oczka sita mogą przechodzić cząstki różniące się znacznie zarówno pod względem rozmiarów, jak i kształtu.

Comments are closed.