https://www.esus-it.pl/pol_m_PAMIEC-RAM_Pamiec-RAM-ECC_DDR5-ECC-REGISTERED-254814.html

You are here: Home > Technika i technologia > Rozpylacze obrotowe

Rozpylacze obrotowe

Rozpylacze obrotowe wirują dokoła własnej osi wskutek energii mechanicznej dostarczanej z zewnątrz. Energia rozpylacza jest przekazywana cieczy. Rozpylacze obrotowe dzielą się na kielichowe oraz tarczowe. Pierwsze z nich nie znajdują zastosowania w inżynierii środowiska, drugie zaś znalazły zastosowanie jako aparaty nawilżające. Jak widać, aparat taki składa się z gładkiej wirującej tarczy, osiowego wentylatora i silnika elektrycznego. Struga wody jest doprowadzana przy bardzo małym ciśnieniu do tarczy w pobliżu jej osi. Woda spływając z tarczy, rozbija się na krople, a struga powietrza z wentylatora porywa rozpyloną wodę i wydmuchuje do pomieszczenia. Jest to w zasadzie rozpylacz obrotowy o współdziałaniu pneumatycznym. Nowoczesne aparaty nawilżające charakteryzują się dużymi częstościami obrotów (3000 -s- 5000 obr/min) i małymi gabarytami. Wymagania stawiane aparatom nawilżającym co do jakości rozpylenia są bardzo wysokie.

W celu poprawy rozpylenia stosuje się w obszarze powstawania kropel różne urządzenia dodatkowe: pierścienie rozbryzgowe, druty rozbijające itp. Dzięki temu można uzyskać średnie średnice kropel o wartości ok. 50 pm. Krople takie ulegają całkowitemu odparowaniu, czego nie można powiedzieć o kroplach wytwarzanych w komorach zraszania przez dysze wirowe (średnie średnice 200 pm i więcej).

Comments are closed.