Regulatory ładowania : https://oze-market.pl/regulatory-ladowania.html

You are here: Home > Technika i technologia > Ruch wód gruntowych

Ruch wód gruntowych

17Ruch wód gruntowych jest szczególnym przypadkiem filtracji, czyli przepływu przez ośrodek porowaty (sypki). Ruch ten odbywa się w porach utworzonych przez przylegające do siebie ziarna gruntu (piasku, żwiru itp.). Grunty mogą być jednorodne lub niejednorodne w zależności od tego, czy ich struktura w całej objętości jest jednakowa, czy różna. Poza tym grunty dzielą się na izotropowe, ich własności filtracyjne nie zależą od kierunku ruchu wody gruntowej, oraz anizotropowe, ich własności filtracyjne zależą od kierunku ruchu wody.

Woda w gruncie może występować pod postacią: -wody higroskopijnej, czyli wody tworzącej cienkie warstewki utrzymujące się między ziarnami gruntu dzięki siłom molekularnym, Jak już wspomniano studnia artezyjska jest zasilana wodą pod ciśnieniem. Studnie takie były znane już w starożytności, lecz sama nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy prowincji Artois we Francji, gdzie z początkiem XII wieku wywiercono pierwszą taką studnię w Europie.
Uproszczony przykład studni artezyjskiej, w której pozioma warstwa wodonośna znajdująca się między dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi ma stałą grubość <5. Struga wody wytryskuje tylko na wysokość h0, a nie na wysokość warstwy wodonośnej, ze względu na opory przesączania i opory przepływu w studni. Ciśnienie w warstwie wodonośnej powoduje, że linia kreskowana wskazująca wysokość H leży ponad górnym poziomem gruntu. Metoda obliczeń oraz uzyskane równania są podobne jak dla studni zwykłej.

Comments are closed.