You are here: Home > Technika i technologia > Schemat falownika tyrystorowego

Schemat falownika tyrystorowego

Schemat falownika tyrystorowego odpowiadającego zasadniczemu układowi. Rolę przełączników spełnia sześć tyrystorów Tyl -r- Ty 6 połączonych parami. Napięcia zasilania doprowadza się przez dławik Dl, utrzymujący stałą wartość prądu zasilania. Odbiornik trójfazowy jest przyłączony przez dodatkowe diody D1+D6. Diody te oddzielają kondensatory komutacyjne Cl^C od obwodu obciążenia. Diody D7+D12, połączone równolegle z tyrystorami (lecz w kierunku odwrotnym), służą do zwierania obwodów dla składowych biernych prądu obciążenia, np. przy obciążeniu rezystancyjno-indukcyjnym.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Tyrystory są załączane impulsami z układu wyzwalania natomiast ich wyłączanie odbywa się dzięki ładowaniu i rozładowaniu kondensatorów Cl C6. Jeżeli przewodzą np. tyrystory Tyl i Ty5, to kondensator Cl ładuje się do napięcia 0,5 Uz, przy czym jego lewa elektroda ma potencjał dodatni. Gdy do bramki tyrystora Ty2 zostanie doprowadzony impuls załączający, wówczas potencjał katody wzrasta do wartości Uz. Potencjał +0,5 Uz przenosi się przez kondensator Cl na katodę tyrystora Tyl, co umożliwia jego wyłączenie. Podobne jest działanie pozostałych kondensatorów komutacyjnych. Zasilanie tranzystorów unipolarnych jest prostsze niż tranzystorów bipolarnych. W normalnych warunkach pracy praktycznie nie płynie prąd elektrody sterującej, czyli bramki.

Comments are closed.