https://www.esus-it.pl/pol_m_PAMIEC-RAM_Pamiec-RAM-ECC_DDR5-ECC-254812.html

You are here: Home > Technika i technologia > Siarka

Siarka

Emisja związków siarki związana jest zasadniczo z przetwarzaniem surowców palnych, organicznych i mineralnych takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno, torf i in. Ogólnie biorąc największe ilości siarki znajdują się w węglu, nawet powyżej 3,0% masowych, mniejsze w ropie naftowej a najmniejsze w drewnie i torfie. Siarka zawarta w minerałach rud cynkowych, ołowiowych, miedzi, niklu i in. podczas obróbki termicznej rud ulega utlenieniu, spaleniu do S02, który jest dalej przetwarzany, zwykle na kwas siarkowy. W węglu siarka występuje w postaci tzw. wtrąceń pirytowych (FeS2) i związanej chemicznie tzw. siarka organiczna. Podczas spalania węgla około 80+90% siarki przechodzi do spalin głównie w postaci S02 i bardzo małych ilości S03. Ogólnie można przyjąć, że ok. 1% mas. siarki zawartej w węglu po spaleniu daje emisję ok. 2000 ppm S02 (w odniesieniu do gazów suchych przy 6% 02) natomiast, spalanie ropy naftowej ok. 1700 ppm S02 w odniesieniu do gazów suchych przy 3% 02.

W ropie naftowej, gazie ziemnym oraz produktach zgazowania paliw stałych siarka występuje w postaci zredukowanej jako siarkowodór Ll,S a także w innych związkach, węglowodorach. Związki te są usuwane w procesach oczyszczania i rafinacji przed skierowaniem ropy i gazu do dalszego przerobu i użytkowników. Rozcieńczone strumienie S02 generowane w procesach spalania paliw z ekonomicznego punktu widzenia nie nadają się do przetwarzania na produkty handlowe siarki, jednak usuwanie ich z gazów odlotowych jest konieczne ze względu na ochronę środowiska naturalnego.

Comments are closed.