You are here: Home > Technika i technologia > Siarkowodór

Siarkowodór

43Siarkowodór, którego stężenie w powietrzu w warunkach standardowych wynosi 2 g/m usuwany jest w skruberze natryskowym zraszanym wodnym roztworem węglanu sodu o stężeniu 20 g/dm3 w postaci kropel o średniej średnicy 1,5 mm. Strumień objętości powietrza wynosi 10 m3/s, a jego prędkość w skruberze o długości 3,0 m wynosi 10 m/s. Obliczyć strumień zraszającego roztworu Na2C03 niezbędny do oczyszczenia powietrza w 99%. Strumień powietrza 30 m3/s w warunkach standardowych jest zanieczyszczony S02, którego stężenie wynosi 1 g/m3. Projektuje się oczyszczanie gazu w skruberze odśrodkowym, cyklonowym zraszanym wodnym roztworem siarczanu potasu (IV) o stężeniu 10 g/dm3 rozpylonym na krople o średniej średnicy 0,5 mm. Kolektor zraszający umieszczony jest w osi skrubera, pkt. 3.5.

Prędkość gazu wlotowa, styczna, w prostokątnym kanale wlotowym do skrubera wynosi uGs = 40 m/s przy szerokości kanału a=D(8. Obliczyć średnicę skrubera D i niezbędny strumień roztworu zraszającego dla uzyskania sprawności oczyszczania gazu 99%. Skruber Venturiego używany jest do usuwania S02 ze strumienia powietrza 100 m3/s w warunkach standardowych, strumieniem roztworu wodnego K2S03 jak w zad. 6. Strumień gazu zawierający lg S02/m3, o prędkości początkowej 20 m/s, wpływa do gardzieli o długości 3,0 m i średnicy równej 1/2 średnicy wlotowej do konfuzora. Obliczyć strumień roztworu K2S03 niezbędny do wydzielenia SO0, jeżeli średnia średnica kropel wody wynosi 0,25 mm.

Comments are closed.