You are here: Home > Technika i technologia > Silniki

Silniki

35Współczesny użytkownik silnika spalinowego wymaga szybkiej i precyzyjnej oceny jego stanu technicznego. Wymuszają to duże koszty ewentualnych przestojów środków transportu, maszyn i urządzeń, które wyposażone są głównie w silniki o zapłonie samoczynnym. Współczesne metody diagnozowania silników o zapłonie samoczynnym (XS) muszą więc zapewnić spełnienie wspomnianych oczekiwań użytkownika, a przy tym muszą się nadawać do stosowania w warunkach zaplecza technicznego eksploatacji tych silników lub nawet wprost na miejscu ich użytkowania, np. w przypadku okrętów, agregatów prądotwórczych. Z analizy uszkodzeń silników o ZS, w świetle badań własnych i innych autorów [1] wynika, że ponad 50% niezdatności tych silników to niezdatność aparatury paliwowej. Następne poważne uszkodzenie eliminujące silnik z eksploatacji to nieszczelność komory spalania.

Każdorazowe uszkodzenie aparatury wtryskowej i nieszczelność komory spalania powoduje nadmierne zużycie paliwa i wzrost emisji składników toksycznych spalin (również przy wzroście zużycia oleju smarnego w tym drugim przypadku). W obydwóch wymienionych przypadkach oceny niezdatności aparatury wtryskowej i komory spalania silnika należy dokonywać bez demontażu silnika, co gwarantuje krótki okres jego przestoju.

Watch Fifty Shades Darker (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Comments are closed.