You are here: Home > Technika i technologia > Sprawność

Sprawność

Po podjęciu decyzji o zastosowaniu cyklonu w danym procesie oczyszczania gazu, mimo ograniczeń w sprawności odpylania w odniesieniu do cząstek o rozmiarach poniżej 10 fim a także przy odpylaniu cząstek adhezyjnych i higroskopijnych oraz gazów korozyjnych, odpowiedniej konstrukcji i wymiarów cyklon(y) jest dobierany spośród istniejących lub projektowany. W zasadzie cyklony są dobierane spośród wielu konstrukcji istniejących na rynku, wykonywanych przez wyspecjalizowane firmy. Aby przystąpić do projektowania cyklonu, konieczna jest znajomość stężenia zapylenia gazu C, i rozkładu rozmiarów cząstek, a także gęstości cząstek, wielkości strumienia objętości gazu i jego zmian w czasie, temperatury i innych szczególnych warunków takich jak: korozyjność środowiska, erozyjność cząstek i in.

Przy doborze cyklonu wykorzystuje się dane z tabl. 3.1 skąd, odpowiednia średnica D może być obliczona przy danym strumieniu gazu VG z wybranej wartości VG(D2 lub korzysta się z danych katalogowych wytwórców. Przy znanej D pozostałe siedem wymiarów dobiera się na podstawie zestawionych stosunków. Przy strumieniach gazu > 20000 m3/h korzystniej jest dobrać szereg cyklonów o małej średnicy niż jeden duży, gdyż ze wzrostem średnicy cyklonu sprawność odpylania spada.

Comments are closed.