You are here: Home > Technika i technologia > Strumienice

Strumienice

Strumienica jest to urządzenie (maszyna przepływowa) służące do zasysania i tłoczenia (przemieszczania) płynu na skutek wykorzystania energii kinetycznej strumienia innego płynu. Dzieje się to dzięki zjawiskom zachodzącym w zwężce Venturiego. W procesie przepływowym bierze zatem udział płyn zasysany (bierny), który od stanu spoczynku w jednym obszarze jest wprawiany w ruch i przetłaczany do drugiego obszaru, oraz płyn zasilający (roboczy), który przekazuje swą energię kinetyczną płynowi zasysanemu przez wzajemne wymieszanie. Strumienice, zwane potocznie smoczkami, tradycyjnie dzieli się na: – ejektory, które służą do zasysania i tłoczenia płynów do obszaru o ciśnieniu atmosferycznym lub niewiele wyższym, – iniektory, które służą do tłoczenia płynów do obszaru o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego (np. do kotła parowego).

Strumienice znajdują powszechne zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, wobec czego są klasyfikowane według następujących kryteriów: a) rodzaju płynu zasysanego i zasilającego, b) różnicy ciśnień obu płynów, c) dziedziny zastosowania. Zastosowanie strumienie w inżynierii środowiska i w dziedzinach pokrewnych jest następujące: a) instalacje wodociągowe – wydobywanie wód z głębokich studni, w szczególności przy zastosowaniu pomp wirnikowych; b) technika sanitarna – odwadnianie piwnic, usuwanie ścieków, oczyszczanie studzienek ulicznych itp.; c) technika wentylacyjna; d) technika ogrzewnicza; e) budownictwo.

Comments are closed.